Restaurants in Etiwanda, CA

Kabuki Japanese Restaurant

12587 N Main Street, 5040